Projekty techniczne

Projekty techniczne

Wychodząc naprzeciw zmianom zapisów Prawa budowlanego oferujemy wykonywanie projektów technicznych w zakresie konstrukcji.

Każdy Inwestor przed rozpoczęciem prac budowlanych jest zobowiązany przekazać Kierownikowi budowy projekt techniczny, a Kierownik budowy musi to potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

Projekt techniczny

Opracowanie projektu technicznego ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa inwestycji, gdyż w jego zakres wchodzą projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe jak również w zależności od potrzeb – dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

 

 

 

 

 

Kontakt

Kuduro Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 4A, lok. 174
02-677 Warszawa
NIP: 521 393 45 80

Napisz do nas

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

8 + 15 =