Przeglądy okresowe budynków

Przeglądy okresowe budynków

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, zobowiązując ich do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków.

Obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów budynków nie dotyczy jedynie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Okresowe przeglądy techniczne budynków powinny być wykonywane z następującą częstotliwością:

  • roczna okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej raz w roku,
  • półroczna okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej dwa razy w roku, w   terminie do 31 maja oraz do 30 listopada,
  • pięcioletnia okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej raz na 5 lat.

Roczny przegląd techniczny budynku polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego:

  • elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas jego użytkowania,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

 

Półroczny przegląd techniczny budynku dotyczy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 mkw oraz obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 mkw.

Pięcioletni przegląd techniczny budynku polega na sprawdzeniu:

  • stanu technicznego obiektu i jego przydatności do użytkowania,
  • estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów  oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Wynikiem każdej przeprowadzonej kontroli jest sporządzenie odpowiedniego protokołu. Protokół z wykonanego przeglądu technicznego zawiera odpowiednie zalecenia pokontrolne. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

Nasi specjaliści wykonujący przeglądy budowlane posiadają niezbędne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie.

Prawidłowo przeprowadzone okresowe kontrole techniczne mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji użytkowanego budynku, w związku z tym zapraszamy właścicieli oraz zarządców nieruchomości do kontaktu z nami.

 

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz przeprowadzimy profesjonalny przegląd budowlany Państwa nieruchomości.

Kontakt

Kuduro Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 4A, lok. 174
02-677 Warszawa
NIP: 521 393 45 80

Napisz do nas

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

9 + 14 =