RODO

RODO

Warszawa, 28.05.2018 r.

 

Klauzula informacyjna klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuduro Sp. z o.o. , ul. Cybernetyki 4a lok. 174 Warszawa.

Wiodącym przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Celem zbierania danych jest:

  • przygotowanie na Pani/Pana żądanie oferty dotyczącej wykonywania usług oferowanych przez biuro projektowe KLM Project należące do Kuduro Sp z o.o.;
  • przygotowanie na Pani/Pana żądanie Umowy dotyczącej wykonania oferowanych usług przez biuro projektowe KLM Project należące do Kuduro Sp z o.o.;;
  • wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem Umowy;
  • prowadzenie wewnętrznych celów administracyjnych biura projektowego KLM Project należącego do Kuduro Sp z o.o.;
  • prowadzenie korespondencji w zakresie negocjacji, wyjaśnień, realizacji kontraktów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych: ul. Cybernetyki 4a lok. 174 Warszawa, email:  [email protected]

W placówce przy ul. Cybernetyki 4a lok. 174 w Warszawie istnieje monitoring wizyjny, wizerunek Pani/Pana przetwarzany jest przez okres 3 tygodni.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze  lub jej wykonania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/ Panu informacji o ofercie lub wykonanie umowy zamówionej usługi.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Kontakt

Kuduro Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 4A, lok. 174
02-677 Warszawa
NIP: 521 393 45 80

Napisz do nas

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

15 + 2 =